Sizden Gelenler

İntern Hekimlerin Görev Tanımları ve Problemleri

İntern Hekimlerin Görev Tanımları ve Problemleri

Tıp fakültesi 6. sınıfında eğitim öğrenimine devam etmekte olan öğrencilere intern hekim denilmektedir. İntern hekimler için hekimlik mesleğini bizzat yapmadan önceki son sene olan bu dönem birtakım gereklilikleri de beraberinde getirmektedir. Bu dönemde bir tıp fakültesi öğrencisinin en iyi yapacağı şey hastalarla maksimum temas kurarak mesleki bilgi ve becerisini en üst düzeye taşımaktır. Çünkü bu dönemde edindiği bilgilerin ve becerilerin (reçete yazmak, el becerisini ve tıbbi alet kullanımını geliştirmek, muayene ve ilaç bilgisi yönünden eksiklerini tamamlamak gibi…) 1 yıl sonra hekimlik yapmaya başlayacağı zaman ve geri kalan hekimlik hayatı boyunca kritik öneme sahip olacağı ortadadır.

Günümüzde tıp fakültesi öğrencilerine foley sonda takmak, damar yolu açmak, intamuskuler enjeksiyon yapmak, steril eldiven giymek gibi bazı pratik uygulamalar 6. sınıftan önce nasıl yapılacağı ile beraber anlatılmaktadır. Hatta birçok tıp fakültesi, öğrencilerine bu becerileri maketler üzerinde uygulama fırsatı da sunmaktadır. Fakat bu deneyimlemelerin gerek son sınıfa göre eskide kalmaları gerek tekrar edilme sayılarının düşük olması gerek maket üzerinde yapılmaları sebebiyle öğrenimi sağlamada ne kadar etkili olduğu tartışmalıdır. Bu nedenle hem tıp fakültesi öğrencileri hem de idarecileri tarafından bu uygulamaların öğrenilme yeri ve zamanı 6. Sınıftaki hastane ortamı olarak görülmektedir. Bu düşünce son derece makul olmakla birlikte bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Öğrenilen bu beceriler bir süre sonra intern hekimlerin tek görev tanımı haline dönüşmektedir. Örnek olarak pediatri servis nöbetinde bir defa kan şekeri bakmayı öğrenen intern hekime o günden sonra günde onlarca belki de yüzlerce defa kan şekeri baktırmak gösterilebilir. Fakat intern hekimlere asıl öğretilmesi gereken kan şekerine nasıl bakılır olmamalıdır. Hastanın kan şekerini hangi düzeyde tutmak gerektiği, bu düzeyde tutabilmek için hangi dozlarda insülin vermemiz ve bunu hastaya nasıl anlatmamız gerektiği 6. sınıftayken verilen eğitimin temel amacı olmalıdır.

Bazı hastanelerde intern hekimlere yukarıda kırmızı kısım ile belirttiğim görevler verilerek kendilerini geliştirmesini sağlamak yerine kan tüplerini labaratuvara götürme, hastaların giriş işlemlerini yapma, hastaların anamnezlerini yazma gibi hekimlere ait olmayan görevler verilmektedir. Bunun altında yatan sebep ise intern hekimlerin ucuz iş gücü olarak görülmeleridir. Eğer bir intörn hekime hemşirelik vazifeleri yerine hekimlik yaptırılırsa geride kalan hemşirelik işleri için bir hemşire alınması gerekeceği gerçeği bu duruma yol açmaktadır.
Sağlık hizmetinin tam, eksiksiz ve doğru verilmesi adına intörn hekim eğitimi yeniden düzenlenmelidir. İntern hekimlerin görev tanımlarını içeren gerek YÖK tarafından bütün üniversitelere iletilmek üzere çıkarılabilecek bir yönetmelik gerekse de TBMM tarafından çıkarılabilecek bir yasa ile bu düzenleme yapılabilir. Bu düzenlemeler yapılabilirse daha nitelikli sağlık personellerinin yetişmesi sağlanacak ve böylece daha kaliteli sağlık hizmetleri de vatandaşlara sunulabilecektir.

Yazar : Int. Dr. İbrahim BURAN

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu